Založení firmy versus založení společnosti

Zadavatel: SEO Hunters | 10.3.2015 | Finance, ekonomika
Založení firmy versus založení společnosti, ready made firma
Autor fotografie:
StartupStockPhotos / Pixabay.com

Praha (Pressweb) - Založení firmy a založení obchodní společnosti se v podnikatelské praxi mnohdy považuje za synonyma. Je však třeba mít na paměti, že tyto pojmy nemusí nutně znamenat totéž.

Obchodní firma (též samostatně firma) je dle §423 NOZ jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Každý podnikatel smí mít pouze jednu obchodní firmu. V případě, že má podnikatel vymyšlený název, ověří si na www.justice.cz, zda jím zvolený název již neexistuje. Nedoporučuje se zvolit velmi podobné názvy, jako má již existující společnost - např. Smartshops s.r.o. při existující Smartshop s.r.o. V případě, že by tak podnikatel učinil, byl by návrh na zápis jím zvoleného názvu s největší pravděpodobností rejstříkovým soudem zamítnut.

Obchodní firmu mohou mít rovněž fyzické osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění jako OSVČ. Podmínkou však je, že podnikatel bude zapsaný v obchodním rejstříku. Firmou je zpravidla jméno a příjmení podnikatele.

Podnikatelé, kteří nejsou zapsáni do obchodního rejstříku, nemají firmu. Pokud se jedná o fyzické osoby, podnikají pod svým jménem a příjmením (možný je i dodatek - např. František Šrámek - knihkupectví). Právnické osoby podnikají pod svým názvem. Na tyto osoby se nevztahuje právní ochrana firmy.

V případě, že uvažujete o založení firmy a chcete, aby tato firma náležela obchodní společnosti - s.r.o. či a.s. - pokračujte na samostatnou stránku, která se zaobírá tématem založení společnosti, popř. využijte naší nabídky prodeje již předzaložených společností, tedy tzv. ready made firem

Založení společnosti v České republice je složitý a časově náročný proces. V případě, že si chcete ušetřit čas a peníze, je lépe k tomuto účelu využít specializovaných poradenských společností.

Témata: založení firmy, obchodní firma | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

SEO Hunters
Česká republika