Konference Budoucnost evropského zemědělství 2023

Zadavatel: BON Media, s.r.o. | 11.12.2023 | Potraviny, tabák

30. listopadu 2023 se konal v pořadí již 5. ročník mezinárodní videokonference Budoucnost evropského zemědělství 2023. Konferenci pořádala skupina Identita a demokracie v Evropském parlamentu. V rámci konference vystoupilo celkem 16 odborníků z České republiky, Itálie, Francie, Německa a Spojených států amerických. Stěžejním tématem letošního ročníku byly hrozby při snaze o dosažení klimatické neutrality pro české zemědělství.

Úvodní slovo si již tradičně vzal poslanec Evropského parlamentu a koordinátor za frakci Identita a demokracie ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova MUDr. Ivan David, CSc. Mimo jiné uvedl: „Důsledky sankcí vyhlášených proti Rusku vedou k podstatnému zdražení energetických zdrojů, což se promítá do zvýšením cen všech komodit. To vše vede ke zdražení vstupů – od ceny pohonných hmot, hnojiv, pesticidů, vody až k cenám práce. Dalším problémem jsou nové normy v oblasti blahobytu zvířat, často neodborně koncipované. Unie dokonce prosazuje nová stravovací doporučení. Všechna tato opatření se zaštiťují dlouhodobou udržitelností, ochranou klimatu, zachováním biodiverzity, ale ve skutečnosti jsou dlouhodobě neudržitelná“. Ivana Davida dále konstatuje, že řada nových opatření neovlivní globální vývoj, ale pouze poškodí zemědělství v Evropské unii. „Musíme podpořit společenskou prestiž zemědělství a potravinářství, musíme vysvětlovat falešnost úsilí o řešení klimatických změn a současně představovat řešení reálných problémů reálnými prostředky včetně skutečných klimatických změn,“ dodal MUDr. Ivan David. Cílem by měla být potravinová bezpečnost a následně i soběstačnost v rozsahu přiměřeném podmínkám jednotlivé země. Vedle toho je potřeba připravit plán pro budoucí zdravější rozvoj zemědělství a spravedlivou obchodní výměnu.

V rámci konference vystoupili se svými příspěvky nejen odborníci z Evropského parlamentu, ale i znalci českých poměrů. Přednášející se shodli, že pokud bude důsledně uplatňován projekt Green Deal – Zelený úděl, mohou se dostat evropské státy do deficitu potravin a budou závislé na dovozu potravin ze států mimo Evropskou unii. Tyto produkty ale nebudou muset splňovat současné evropské hygienické normy a při dlouhé přepravě klesne kvalita potravin, nehledě na obrovskou uhlíkovou stopu při jejich dopravě. Upozornili také na nebezpečí půdní degradace, její erozi, nedostatek vody v krajině či zábory kvalitní zemědělské půdy stavbami průmyslových a skladovacích hal.

V debatě pak prostřednictvím dotazů veřejnosti rozebírali možnosti českých farmářů a zemědělců, dotačních pobídek či dostatečnou kvalifikaci českých politiků, kteří hájí národní zájmy v Evropském parlamentu.

Celý záznam z konference a videa s vystoupeními jednotlivých řečníků jsou umístěné na kanálu YouTube pod názvem „Konference Budoucnost evropského zemědělství“.

 

Účastníci konference Budoucnost evropského zemědělství 2023 a jejich příspěvky:

MUDr. Ivan David, CSc. – Úvodní slovo

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – Budoucnost živočišné výroby

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, Ph.D. – Dosažitelnost potravinové soběstačnosti v zemích EU

Bohumír Dufek – Budoucnost českého zemědělství

Doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D. – Degradace zemědělské půdy a možnosti, jak jí předcházet

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. – Úloha vody a vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu

Ing. Nikola Zbořilová – Jsou zájmy zemědělců skutečně zastoupeny na úrovni EU?

Gilles Lebreton – Nebezpečí dohod o volném obchodu pro evropské zemědělství

Paola Ghidoni – Obrana tradičních zemědělských produktů proti novým umělým potravinám

Elena Lizzi – Nové genomické techniky: Rozhodne se Evropská unie pohlédnout do budoucnosti a vyjít vstříc potřebám zemědělců?

Alessandro Panza – Zemědělství v Evropě: Výzva pro hory

Ing. Jan Ulrich – Perspektiva evropského zemědělství v kontextu Zelené dohody

Sylvia Limmer – Z farmy na vidličku: hrozba pro evropské zemědělství

Loïc Saliou – Zákon o obnově přírody - utopický projekt proti potravinové bezpečnosti

Immanuel De Reuse – Zemědělství ve Vlámsku: Hrozba EU

Samuel H. Clovis, Jr –  Globální výzva - Světové zajištění potravin v roce 2050

 

Kontakt pro média:
Ing. Martin Čermák
e-mail: martin.cermak@europarl.europa.eu
Tel: +420 731 155 047


Záznamy z konference v českém jazyce:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLX_I-XmdnwD6jCT_wGWE3aqmPNEt2B-3C

Záznamy z konference v anglickém jazyce:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4jGteX8RbujdhznELx4xtRFafy2NMHT4

Facebooková stránka konference – česká mutace:
https://www.facebook.com/konference.zemedelstvi.eu

Facebooková stránka konference – anglická mutace
https://www.facebook.com/conference.agriculture.eu

 

Složka pro média s medailónky řečníků a fotografiemi
https://www.bit.ly/Agri_2023

Obrázky:
PřílohaVelikost
Image icon 001.jpg129.51 KB
Image icon 101.jpg87.05 KB
Image icon 201.jpg90.77 KB
Image icon 401.jpg87.47 KB
Image icon 801.jpg91.81 KB
Témata: Zemědělství, Evropský parlament, Identita a demokracie, Ivan David | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

BON Media, s.r.o.

Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Obrázek uživatele BON Media
Komunikačně kreativní agentura s velkými nápady.
BON Media, s.r.o.
Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Česká republika
info@bonmedia.cz
Tel: +420 731 155 047