Zajistíme získání dotace EU

Zadavatel: SeoExtra.cz | 9.3.2017 | Služby

Praha (Pressweb) - Firmy, města, kraje i jednotlivci mají možnost získat finanční prostředky z Evropské unie na své aktivity. Zajišťujeme analýzy potřeb jednotlivých subjektů a jejich pokrytí z dotace EU.

Dotace EU pro soukromé osoby

V současné době mohou jednotlivci získat dotaci na výměnu starého kotle za nový ekologický. Celková výše podpory je omezena částkou 127,5 tisíc Kč, přičemž přiznaná výše dotace se odvíjí od zvolené technologie nového topení a lokality žadatele. Pro vlastníky pozemků jsou připraveny další možnosti čerpání dotace.

Dotace EU pro firmy a státní správu

Firmám a orgánům státní správy dotace umožňují podpořit celou řadu oblastí. Mezi ty nejvíce vítané patří dotace směřující na výzkum a vývoj, popřípadě dotace snižující energetickou náročnost objektů.

V prvním čtvrtletí 2017 se rovněž plánuje opětovné spuštění druhé vlny velmi populárního programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Firmy i jednotliví podnikatelé mohou získat dotaci EU ve výši až 85 % na školení svých zaměstnanců i samotných podnikatelů.

Přehled aktuálních dotačních výzev

Výzvy na dotace EU vypisují jednotlivá ministerstva postupně, termíny spuštění se často posouvají. Proto je potřeba, aby firmy i orgány státní správy měly dostatek aktuálních informací k chystaným dotačním výzvám. Atraktivní dotační tituly byly v minulosti vyčerpány v řádu několika dnů či týdnů, takže žadatelé, kteří se o výzvě včas nedozvěděli, neměli možnost o dotaci zažádat.

Jednou z možností, jak dotace ohlídat, je svěřit jejich správu do rukou specialistů. Společnost MIDA Consulting zajišťuje dotace EU a průběžně informuje své i potenciální klienty o aktuálním vývoji v souvislosti s dotacemi. Rovněž zajišťuje analýzy potřeb firem a na jejich základě sestavuje úspěšné žádosti o dotaci. Klientovi je k dispozici po celou dobu čerpání dotace.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Obrázek uživatele SeoExtra.cz
Česká republika
marcol@email.cz
Tel: +420 728 463 712