Inspekce uzavřela Penny Market v Hradci Králové, v prodejně zjistila hlodavci poškozené potraviny

Zadavatel: SZPI | 10.3.2014 | Potraviny, tabák
Autor fotografie:
SZPI

Brno (Pressweb) - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opakovaně zjistila závažné porušení hygienických předpisů v provozovně společnosti Penny Market s. r. o. na ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové. Při dnešní kontrole zde inspekce zjistila množství stop přítomnosti škůdců, zejména myší trus a několik balení mouky poškozených myším požerem. Přítomnost hlodavců v prodejně potravin i zázemí je závažným porušením hygienických předpisů a Nařízení (ES) 852/2004.

Vzhledem k tomu, že prostory provozovny nesplňovaly podmínky, které umožňují uchovat zdravotní nezávadnost potravin, SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor pro uvádění potravin do oběhu. Ten zůstane v platnosti, než budou prostory provozovny umožňovat hygienický prodej potravin a bude vyloučena kontaminace potravin činností hlodavců.

Stopy přítomnosti škůdců inspekce v předmětné prodejně zjistila už při kontrole 26. února 2014. Tehdy SZPI zjistila porušení hygienických předpisů méně závažné povahy a rozsahu a proto provozovateli pouze uložila, aby provedl důkladnou a účinnou sanitaci a deratizaci. Vzhledem k zjištěním při dnešní kontrole však deratizaci nelze označit za účinnou. S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Témata: SZPI, Penny Market v Hradci Králové | Region: Královehradecký kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SZPI

Květná 15
603 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kopřiva
Tiskový mluvčí
pavel.kopriva@szpi.gov.cz
+420 542 426 633
Obrázek uživatele SZPI
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15
603 00 Brno
Česká republika
epodatelna@szpi.gov.cz
Tel: +420 543 540 111