Spoločnosť BroadSoft ohlásila akvizíciu cloudového kontaktného strediska Innovator Transera

Zadavatel: Marketwired, LP. | 10.2.2016

Softvér kontaktného strediska spoločnosti Transera pre všetky kanály a vyspelá analytika stavajú spoločnosť BroadSoft do pozície, kedy môže získať podiel na trhu s kontaktnými strediskami v objeme niekoľkých miliárd dolárov.

GAITHERSBURG, MD--(Marketwired / Pressweb – 8. február 2016) – BroadSoft, Inc. (NASDAQ: Spoločnosť BSFT), globálny poskytovateľ softvéru pre zjednotenú komunikáciu v rámci jedného balíka ako služby (UCaaS), získala spoločnosť Transera, popredného poskytovateľa softvéru pre kontaktné strediská založené na cloude pre malé a stredné firmy (SMB) a veľké podniky. Táto akvizícia stavia spoločnosť BroadSoft do pozície lídra v rýchlo sa rozvíjajúcom segmente na trhu kontaktných stredísk ako služby (CCaaS), pričom umožňuje poskytovateľom služieb ponúkať komplexné portfólio cloudových kontaktných stredísk s minimálnymi novými investíciami, rýchlym časom etablovania sa na trhu a bezproblémovou integráciou prostredníctvom riešení BroadWorks® aBroadCloud® spoločnosti BroadSoft.

Spoločnosť Gartner zvolila spoločnosť Transera so sídlom v meste Sunnyvale v Kalifornii za „vizionára“ v rámci programu Magic Quadrant for Contact Center as a Service, North America pre rok 2015.[i] Spoločnosť BroadSoft je presvedčená, že softvér spoločnosti Transera pre všetky kanály (hlas, e-mail, chat a sociálne siete) pre cloudové kontaktné strediská podporovaný analytickými riešeniami umožní firmám optimalizovať prevádzkovú efektivitu, posilniť finančný výkon a zlepšiť obchodné výsledky interakcií so zákazníkmi.

„Dnešná akvizícia spája popredného poskytovateľa zjednotenej cloudovej komunikácie s priekopníkom v oblasti opätovného definovania výkonnosti kontaktného strediska prostredníctvom všetkých kanálov a analýzy obrovského množstva údajov,“ hovorí Michael Tessler, generálny riaditeľ spoločnosti BroadSoft. „Na trhu s kontaktnými strediskami s hodnotou niekoľkých miliárd dolárov dozrel čas na zlom v oblasti cloudu a v súčasnosti ponúkame poskytovateľom služieb riešenie v jednom balíku, ktoré sa dá flexibilne nastaviť od malých a stredných firiem až po veľké podniky.“

Predpoklad v súvislosti s trhom s kontaktnými strediskami na rok 2015 predstavuje obrovskú príležitosť s hodnotou 3,3 miliárd US dolárov podľa predpovede trhu MZA z októbra 2015. Sme presvedčení, že portfólio kontaktných stredísk spoločnosti BroadCloud bude smerovať transformáciu tohto trhu do cloudu ponúkaním kľúčových výhod zákazníkom, vrátane nasledujúcich:

  • Kontaktné stredisko pre všetky kanály a analyzátor zainteresovanosti zákazníkov poskytujú inteligentné smerovanie trás s vyspelými analýzami, správami a prístrojovými panelmi.
  • Aplikácia telefónneho centra spoločnosti Transera pre systém Salesforce je plne integrovaná v rámci cloudových riešení predaja a služieb Salesforce.com, a posilňuje údaje Salesforce s cieľom usmerniť smerovanie trás v reálnom čase.
  • Cloudové smerovanie trás a riadenie poskytuje globálne poradie, analýzy a bezproblémové prekrytie jestvujúcich systémov, prevádzok, poskytovateľov služieb z externých zdrojov a tímov.
  • Ďalších 700 zákazníkov spoločnosti BroadSoft v oblasti poskytovania služieb môžu posilniť jestvujúce investície do riešení BroadWorks a BroadCloud pomocou samostatného riešenia SKU, ktoré spája hostiteľské PBX, zjednotenú komunikáciu, kontaktné stredisko pre všetky kanály a sieťové prenosy do jednej presvedčivej a finančne atraktívnej ponuky pre zákazníka.

„Cloud prepisuje pravidlá pokiaľ ide o to, akým spôsobom môžu firmy dodávať špičkové skúsenosti so zainteresovaním zákazníka prostredníctvom jednoduchosti, škálovateľnosti na požiadanie a vyspelej analytiky,“ dodáva Prem Uppaluru, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Transera, ktorý prevezme pozíciu generálneho riaditeľa a viceprezidenta cloudového kontaktného strediska spoločnosti BroadSoft.

Spoločnosť Office Depot, Inc., je výborným príkladom presunu svetových korporácií do ponuky CCaaS pre všetky kanály spoločnosti Transera. „Spoločnosť Office Depot sa obrátila na ponuku CCaaS pre všetky kanály spoločnosti Transera z dôvodu jej komplexného prostredia zahŕňajúceho 34 kontaktných stredísk v rámci 4 kontinentov a s viac ako 3000 zástupcami,“ hovorí Dan Cruceana, riaditeľ pre operácie a analytiku v spoločnosti Office Depot, Inc. „Spoločnosť Transera mala okamžitý dopad na konečný výsledok spoločnosti, pretože sme si uvedomili významné úspory nákladov a zároveň sa znížila priemerná rýchlosť odpovede (ASA) a miera prerušení hovorov počas čakania na odpoveď o viac ako 50 percent.“

Ďalším príkladom je organizácia North Texas Specialty Physicians (NTSP) so sídlom vo Fort Worth, popredná asociácia nezávislých lekárov, ktorá zaviedla aplikáciu telefónneho centra spoločnosti Transera pre systém Salesforce v rámci kontaktných stredísk spoločnosti. „Používame systém Salesforce už nejaký čas, ale zistili sme, že potrebujeme aj riešenie kontaktného strediska s analyticky podporovaným smerovaním trás a funkciami podávania správ s cieľom lepšie pochopiť a riadiť interakcie medzi našimi zákazníkmi a zástupcami,“ hovorí Nancy Lecroy, marketingová riaditeľka v NTSP.

Na rok 2016 očakávame, že táto akvizícia prispeje tržbami v objeme približne 7 – 8 milióna amerických dolárov a prispeje zriedeným ziskom na akciu 0,02 až 0,03 USD pre náš zisk non-GAAP.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti:

Táto tlačová správa môže obsahovať vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia do budúcnosti môžu byť identifikované svojim používaním pojmov a fráz, ako sú „bude“, „môcť“ a „veriť“ a iných podobných pojmov a fráz, a obsahujú vyhlásenia v súvislosti so schopnosťou spoločnosti BroadSoft zahrnúť operácie spoločnosti Transera do svojich už existujúcich riešení BroadWorks a BroadCloud, očakávaných výhod akvizície a ponuky produktov a služieb spoločnosti Transera pre spoločnosť BroadSoft a jej zákazníkov ako poskytovateľov služieb, a očakávaný dopad akvizície na finančné výsledky spoločnosti BroadSoft. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť to, že naše aktuálne výsledky sa budú podstatne líšiť od výsledkov uvedených v našich vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom existuje možnosť (okrem iného), že očakávané finančné alebo iné výhody z akvizície nebudú zrealizované, budú nižšie alebo ich realizácia bude trvať dlhšie ako sa očakávalo, alebo že sa spoločnosti BroadSoft nepodarí úspešne integrovať operácie spoločnosti Transera do svojich vlastných, alebo že si spoločnosť BroadSoft nebude schopná zachovať zákazníkov a personál spoločnosti Transera, ako aj faktory uvedené v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2014, ktorý dňa 25. februára 2015 zaregistrovala komisia SEC, a v iných dokumentoch zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 8. februáru 2016. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní spoločnosti BroadSoft.

O spoločnosti BroadSoft:

Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.BroadSoft.com.

O spoločnosti Transera:

Spoločnosť Transera vylepšuje výkonnosť kontaktných stredísk ich zmenou na strategické podnikové aktíva. Prostredníctvom svojich softvérových aplikácií založených na cloude spoločnosť Transera pomáha kontaktným strediskám optimalizovať prevádzkovú efektivitu, finančnú výkonnosť a obchodné výsledky interakcií so zákazníkmi s cieľom zlepšiť produktivitu a výkonnosť zástupcov, predaj, udržanie zákazníkov a celkovú spokojnosť zákazníkov. Viac informácií o spoločnosti Transera nájdete na webovej lokalitewww.Transerainc.com.

[i] Zdroj: Gartner, Inc., Magic Quadrant for Contact Center as a Service, North America, Drew Kraus, Steve Blood, Daniel O'Connell, 15. október 2015.

Odmietnutie záruky:

Spoločnosť Gartner neschvaľuje žiadneho predajcu, produkt ani služby uvedené vo svojich výskumných publikáciách ani neodporúča používateľom technológií vybrať si predajcov s najvyšším hodnotením alebo inak označených. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner pozostávajú z názorov výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nesmú sa pokladať za fakty. Spoločnosť Gartner odmieta akékoľvek záruky, či už výslovné alebo predpokladané, týkajúce sa tohto výskumu, vrátane akýchkoľvek záruk na obchodovateľnosť alebo vhodnosť na konkrétne účely.

Mediálne kontakty:
Amerika
Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com


Európa
Andy Crisp 
Jon Bawden 
Kate Anderson
Cohesive pre spoločnosť BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com


Ázia a Tichomorie
Terry Alberstein
Navigate Communication
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com