Dekorační tapety v prodeji bez povinného značení

Závěrečná zpráva projektu za rok 2013
Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 10.1.2014 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - 9. leden 2014: Dekorační tapety musí při uvádění na trh splňovat náležitosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími a technickými předpisy.

Vzhledem k četným porušením zákona, zjištěným při kontrolách tapet v roce 2012, pokračovala tato dozorová akce také v následujícím roce. V průběhu roku 2013 inspektoři ČOI zkontrolovali 82 distributorů v maloobchodní prodejní síti a nedostatky zjistili u 19 z nich. Nejčastěji se jednalo o tapetové výrobky bez povinného označení CE nebo o chybějící úplné informace při označení CE štítkem. Na vadné výrobky byl vydán zákaz distribuce do doby zjednání nápravy.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: tapety, dekorační tapety | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360