ČNB potvrdila binárním opcím status investičního nástroje

Zadavatel: FinancePress | 10.11.2015 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Ve vztahu k binárním opcím stojí Česká republika po boku zemí, které v oblasti regulace zastávají názor, že se jedná o nástroj z rodiny investičních.

Binární opce se do nabídky pro širokou veřejnost dostaly v Evropě zhruba před sedmi lety, v České republice se dostaly do širšího povědomí na přelomu let 2013 a 2014. Jedná se tedy o nástroj relativně mladý, k jehož regulaci se národní orgány v jednotlivých zemích Evropské unie stavěly různě, ale nakonec převládl názor, že je třeba je regulovat stejně jako všechny ostatní investiční nástroje.

Tento názor potvrdila ve svém stanovisku také ČNB, přičemž neopomněla dodat, že investiční obchodování je ze své povahy rizikové a že základním předpokladem pro úspěch jsou potřebné znalosti a zkušenosti. Tímto svým stanoviskem dala také jasně najevo, že v České republice můžou obchodování binárních opcí nabízet jen regulované subjekty, které k tomu mají potřebnou licenci.

Obchodování jen u regulovaných brokerů binárních opcí je však samo o sobě logickou volbou, neboť zákazníkům přináší jistý stupeň ochrany v podobě pojištění peněz na obchodním účtu a záruku nezávislého posouzení problémů ze strany regulačního orgánu.

Novinky o binárních opcích často přinášejí zprávy o problémech s neregulovanými společnostmi, což je další důvod se jim vyhnout.

Oblast, která regulaci zatím trochu uniká, je investiční poradenství a zprostředkování. Na trhu každým dnem přibývají nabídky na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím binárního obchodování opcí, jež ale nabízejí nereálné výsledky, které nikdy nenaplní.

Úmysly a cíle takových nabídek zůstávají běžnému spotřebiteli skryty a většinou souvisí s placenou propagací určité brokerské společnosti. Na místě je proto zdravý rozum a ostražitost. Každá nabídka, která slibuje vydělávání peněz zadarmo, ať už automaticky nebo prostřednictvím předané strategie, by měla vyvolat pochybnosti a otázku, čím je taková nabídka podmíněna.

Zpravidla to bude právě otevření obchodního účtu u konkrétní brokerské společnosti, za čímž lze spatřovat placenou reklamu a hlavní účel nabídky. V takových případech lze velmi úspěšně pochybovat o tom, že nabídka splní sliby výdělku, ostatně četné zkušenosti to jednoznačně potvrzují.

Ovšem vůči takovým nabídkám regulační orgány přitvrzují a začínají stíhat dokonce i brokery, kteří nechali své obchodní partnery, aby jim přiváděli nové klienty prostřednictvím nabídky na praktický jistý výdělek, aniž by pak svůj slib naplnili.

Témata: Binární opce, finanční regulace

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.