Kurz Konkurenčního zpravodajství byl úspěšně ukončen

V květnu 2015 byl úspěšně ukončen pilotní vzdělávací kurz Konkurenčního zpravodajství (Competitive Intelligence). Kurz byl spoluhrazen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.
Zadavatel: Wobsah s.r.o. | 10.10.2015 | Kariéra, vzdělávání

Brno (Pressweb) - Proškoleno bylo celkem 16 účastníků, kteří prošli intenzivní přípravou na cestě stát se CI profesionálem. Co přesně obnáší konkurenční zpravodajství? Jak kurz probíhal? Jaké poznatky si absolventi odnesli? Pokud vás následující informace zaujmou, můžete se přihlásit do dalšího cyklu školení. Následující cyklus školení začíná v lednu 2016.

Konkurenční zpravodajství

Konkurenční zpravodajství je proces získávání informací z konkurenčního prostředí. Tento proces slouží zejména manažerům firem. Konkurenční zpravodajství může manažery včas varovat před možnými hrozbami, anebo je naopak upozornit na nové příležitosti.

Proč vznikl vzdělávací kurz Konkurenčního zpravodajství?

Současné prostředí se rychle mění. Je důležité využívat strategické plánování, a tudíž být o krok před konkurencí. Pro úspěšné strategické plánování jsou důležité právě konkurenční analýzy. Kvalitní konkurenční zpravodajství přináší firmám velkou konkurenční výhodu.

Projekt vzdělávacího programu financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Vše se koná v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílová skupina projektu

Projekt je určen především pro účastníky dalšího vzdělávání na trhu práce. Jedná se zpravidla o manažery v Jihomoravském regionu.

Profil účastníků je následující:

 • Řídící pracovníci středního managementu
 • Analytici
 • Jednatelé menších firem
 • Budoucí OSVČ

-
Kurz má za cíl naučit absolventy efektivně předpovídat změny v okolí firem, a tím výrazně zlepšit jejich postavení na trhu práce.

10 modulů pilotního kurzu

Projekt byl zahájen 1.1.2014. Zaměřoval se na pilotní ověření vzdělávacího programu. Program se skládal z deseti vzdělávacích modulů.

Skladba modulů pilotního ověření vzdělávacího kurzu:

 • Základní kurz konkurenčního zpravodajství
 • Řízení a plánování jako výchozí prvek CI
 • Získávání informací- sběr dat online
 • Vytěžování (datamining) databází- praktické cvičení
 • Primární výzkum a psychologický profiling
 • Zpravodajská analýza a vytváření hypotéz
 • Vytvoření podkladů pro rozhodování, profilů konkrétních konkurentů, jejich strategií a budoucích kroků
 • Praktické Business WarGames a ScenarioAnalyzes
 • Systém včasného varování a ochrana obchodného tajemství
 • Případové studie a další praktická cvičení

Co se účastníci kurzu dozvědí?

Účastníci si z kurzu odnesli mnoho užitečných informací. Mezi zajímavá témata patří rozdíly mezi modrým a rudým tržním oceánem. Mluvilo se také o filosofii konkurenčních bojů. Řešila se otázka, jak má vedoucí podniku reagovat na výzvy, které má každý den na stole. Absolventi trénovali získávání informací z veřejně dostupných zdrojů. Nechybělo představení praktického využití analytického softwaru Tovek Tools. Téma se dotklo také legislativy a bezpečnostní politiky firmy. Každý absolvent kurzu obdržel certifikát o absolvování kurzu Competitive Intelligence.

Je kurz vhodný i pro člověka znalého problematiky konkurenčního zpravodajství?

Určitě ano. Kurz se zabývá také zlepšením analytických schopností. Na kurz by mohlo navazovat určité pokračování, a dokonce vytvoření jakéhosi spolku profesionálů na konkurenční zpravodajství. Ti by si potom mohli vyměňovat poznatky a zkušenosti.

Chcete se zapojit do dalšího kola lekcí?

Pilotní vzdělávací kurz na téma konkurenční zpravodajství byl úspěšně ukončen v květnu 2015. Proškoleno bylo 16 lidí. Z celkového počtu absolventů bylo 6 žen. Chcete se zúčasnit dalšího cyklu kurzů? Následující cyklus školení začíná v lednu 2016.Více informací o přihláškách naleznete na http://www.celkom.cz/skoleni-a-kurzy/konkurencni-zpravodajstvi/

Region: Jihomoravský kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.