Certifikace FSC® a PEFC – TÜV SÜD posiluje svou přítomnost na trhu

Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 10.10.2014 | Průmysl, energetika

Praha (Pressweb) - Jako odpověď na silnou poptávku ze strany společností usilujících získat konkurenční výhodu na německém trhu, posiluje TÜV SÜD na tomto trhu své aktivity týkající se certifikace produktů ze dřeva a papíru v rámci zpracovatelského řetězce. Auditoři  akreditovaného certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech se sídlem v Praze provádějí  audity v oblasti papírenství a zpracování dřeva, v tiskařském sektoru a u výrobců nábytku po celém světě. V rámci auditu se prověřuje, zda dřevní materiál používaný v produktech pochází z legálních zdrojů a odpovědně spravovaných lesů. Na základě úspěšného výsledku auditu uděluje TÜV SÜD Czech certifikáty FSC® a PEFC.

Certifikace zpracovatelského řetězce (CoC – The Chain-of-Custody) pro produkty ze dřeva a papíru propaguje správu lesů, která je environmentálně přiměřená a která je společensky přínosná a ekonomicky životaschopná. „Certifikace je také jedním z nástrojů pro výrobce a obchodníky, kteří  umísťují dřevo na evropský trh, jak naplnit požadavky nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), vysvětluje paní Jana Bačinová, vedoucí certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech.  

Společnosti, které usilují o certifikaci TÜV SÜD, si mohou zvolit samostatné certifikace FSC nebo PEFC CoC, případně kombinovanou certifikaci podle obou systémů.

FSC (Forest Stewardship Council®) je nezávislou neziskovou nevládní organizací, která byla založena v roce 1993 na základě Konference OSN o životném prostředí a rozvoji, která se konala v brazilském Rio de Janeiro. Disponuje celosvětovou podporou environmentálních organizací, odborů a mnoha společností z lesního a dřevařského průmyslu. FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) je dobrovolná iniciativa soukromých vlastníků založená na shodě mezi důležitými zainteresovanými stranami v pohledu na trvale udržitelné hospodaření v lesích na národních, nebo regionálních úrovních, jejím cílem je zajišťovat a průběžně zlepšovat odpovědnou správu lesů, čímž budou zajištěny ekologické, sociální a ekonomické standardy.

Pro další informace navštivte webové stránky:
http://www.tuv-sud.cz/cz-cz/odvetvi/drevozpracujici-papirensky-a-tiskars...
http://www.pefc.org

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

TÜV SÜD Czech

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Kontaktní osoba: Štefánia Recskyová
PR & Marketing Manager
stefania.recskyova@tuv-sud.cz
+ 420 239 046 807
Obrázek uživatele TÜV SÜD
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Česká republika
info@tuv-sud.cz
Tel: +420 239 046 800