včely

Zadavatel: Státní veterinární správa | 12.5.2014 | Zemědělství, ekologie, ČR
Praha (Pressweb) - Pro používání pesticidů a fungicidů, které jsou nebezpečné pro včely, platí přísné předpisy. A přesto krajské veterinární správy, v součinnosti s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ, dříve Státní rostlinolékařská správa), řeší řadu případů úhynů včel v souvislosti s podezřením na otravu po aplikaci těchto látek.Je třeba zemědělce...