čištění studny

Zadavatel: VHS ČR | 23.6.2015 | Zdraví, ČR
Praha (Pressweb) - Čistá, nezávadná studna na pitnou vodu je základem pro naše zdraví. Je proto velmi důležité věnovat větší pozornost ochraně a údržbě studny.S pramenem se strhávají do studny i drobné nečistoty, které se usazují na dně každé studny. Záleží na složení půdy, ve které je kopaná. Studnám ve tvrdých horninách toto nebezpečí hrozí méně než těm kopaných do běžné hlíny. Časem...