Do vedení Národní rozvojové banky zvolila dozorčí rada Tomáše Nidetzkého

Dozorčí rada Národní rozvojové banky (NRB) 21. března 2023 na svém jednání zvolila Tomáše Nidetzkého členem představenstva NRB.

Celý článek | původní zdroj: Ministerstvo financí ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 21.5.2024 | Finance, ekonomika

Poslanci dnes ve druhém čtení projednali návrh komplexní novely zákona o cenách. Současný zákon o cenách platí již téměř 35 let a poslední významnou novelizací prošel v roce 2009.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 17.5.2024 | Finance, ekonomika

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes na svých webových stránkách www.nabidkamajetku.cz zveřejnil výběrové řízení s elektronickou aukcí výjimečného areálu zámku Štiřín nacházejícího se blízko Prahy. Donedávna sloužil areál jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Jedná se o unikátní investiční příležitost a zároveň o prodej s historicky nejvyšší vyhlášenou minimální cenou. Ta činí 3,3 miliardy korun. 

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 7.5.2024 | Finance, ekonomika

Vláda dnes schválila návrh zákona o Národní rozvojové bance (NRB). Umožní bance vydávat dluhopisy, které budou v případě předchozího souhlasu MF a délce splatnosti vyšší než 1 rok kryty státní zárukou. To bance usnadní přístup k cizím zdrojům kapitálu pro její rozvojovou činnost. Část peněžních prostředků bude NRB nově vést na účtech Státní pokladny v ČNB do doby jejich použití v konkrétních programech, čímž pomůže ke snížení nákladů na správu a řízení státního dluhu. Vláda rovněž schválila doprovodný zákon, díky kterému stát získá možnost budoucí vlastnické integrace NRB s Českou exportní bankou (ČEB).

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 7.5.2024 | Finance, ekonomika

Vláda na dnešním jednání schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), jejímž cílem je nejen posílení daňových příjmů krajů, ale hlavně vyšší transparentnost při přerozdělování sdílených daní. Parametry jejich nového propočtu mezi jednotlivé kraje respektují návrh Asociace krajů ČR, který byl akceptován výraznou většinou členů.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 2.5.2024 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 153,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 146,7 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 30.4.2024 | Finance, ekonomika

Výstavba pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany bude financována návratnou finanční výpomocí, kterou poskytne stát. Stát rovněž garantuje stabilitu příjmů elektrárny prostřednictvím smlouvy o výkupu elektřiny. Použití těchto institutů státní podpory umožní povolení od Evropské komise, které vláda pro tento jaderný projekt nyní získala. Rozhodnutí Evropské komise bude sloužit pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech, ale v případě rozhodnutí o realizaci dalších bloků v Dukovanech a Temelíně, bude třeba zajistit povolení pro veřejnou podporu výstavby i těchto bloků. Současné rozhodnutí bude možné využít jako základ pro stanovení podmínek podpory dalších bloků. 

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 29.4.2024 | Finance, ekonomika

Přední evropská ratingová agentura Scope Ratings potvrdila dne 26. 4. 2024 dlouhodobý rating České republiky a jejích závazků v domácí i zahraniční měně na stupni AA- se stabilním výhledem. Krátkodobé emisní ratingy ČR byly potvrzeny na stupni S-1+ v místní i cizí měně, také se stabilním výhledem.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 24.4.2024 | Finance, ekonomika

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na roky 2025 až 2027 a k ní přiložený Konvergenční program České republiky (duben 2024). Strategie bude závazným vodítkem při přípravě návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 17.4.2024 | Finance, ekonomika

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) bude nově pojišťovat vývozní zakázky českých firem na Ukrajinu v maximální hodnotě až 5 milionů eur na ukrajinského zákazníka. Současná maximální pojistná hodnota činí 3 miliony eur. Nově navíc nebude EGAP požadovat doložení předchozího obchodního vztahu mezi exportérem a ukrajinským dlužníkem.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 17.4.2024 | Finance, ekonomika

Vláda dnes schválila návrh zákona o digitálních financích, který předložilo Ministerstvo financí. Cílem zákona je implementace předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí, konkrétně nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets) o trzích kryptoaktiv.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 17.4.2024 | Finance, ekonomika

Poslankyně a poslanci dnes schválili ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění všech koaličních pozměňovacích návrhů. Zákon nyní míří k projednání do Senátu ČR. 

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 10.4.2024 | Finance, ekonomika

Česká ekonomika letos podle nové predikce Ministerstva financí vzroste o 1,4 % a v příštím roce její růst zrychlí na 2,6 %. Inflace se po většinu roku 2024 bude držet pod 3 %, v roce 2025 klesne pod 2,5 %. Díky přetrvávající silné poptávce po práci a poklesu inflace dojde letos k obnovení růstu reálných mezd, a to o 3,6 %.

Obrázek uživatele Ministerstvo financí ČR
Zadavatel:

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Kontaktní osoba: Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace, tiskový mluvčí
tiskove@mfcr.cz
+420 257 042 660
Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění:Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s... vice ›
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Česká republika
podatelna@mfcr.cz
Fax: +420 257 042 788
Tel: +420 257 041 111