Jaký by měl být kvalitní tutor programu MBA

Zadavatel: SUITU websites SE | 30.4.2014 | Kariéra, vzdělávání

Praha (Pressweb) - Cílem manažerských programů MBA, BBA, MSc a DBA či PhD je pomoci jejich účastníkům získat nebo si prohloubit vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že jsou vysoce vzdělaní samotní lektoři vyučující manažerské programy.

Na vysoké kvalitě, vzdělanosti a v neposlední řadě praxi jednotlivých lektorů klade obrovský důraz známá LIGS University. Na univerzitě vyučují pouze zkušení lektoři s manažerskou praxí, kteří působí ve svých oborech na klíčových manažerských pozicích.

Manažerská praxe tutorů má pro vzdělání účastníků programu významnou roli, jelikož jim přináší to nejdůležitější v manažerském vzdělávání, tj. zkušenosti z praxe a schopnost tyto zkušenosti, dovednosti a návyky prakticky využit v osobním i pracovním životě.

Hlavní činnosti tutora

Studium manažerského programu se v mnohém odlišuje od studia na vysoké či vyšší odborné škole, a proto musí být i přístup lektorů zcela odlišný. Tutor manažerského program MBA, BBA, MSc a DBA či PhD je učitel, lektor a především člověk, jehož hlavním posláním není učit pouze podle dané osnovy, ale udělat maximum pro to, aby účastníky manažerského programu úspěšně provedl vzdělávacím programem, předal jim své znalosti, zkušenosti a prohloubil jejich vlastní dovednosti.

Zkušený tutor používá během výuky multimediální materiály, pracuje s vhodnými pomůckami, vede workshopy, semináře a svým studentům věnuje náležitou pozornost (individuální přístup). Individuální přístup k jednotlivým účastníkům manažerského programu spočívá zejména v poskytování osobní, telefonické a elektronické konzultaci, odpovídání na e-mailovou komunikaci a zajišťování zpětné vazby účastníkům na všechny jejich písemné práce.

Tutor pečlivě zpracovává hodnocení

Další důležitou činností tutora je zpracování hodnocení k seminárním a závěrečným pracím, jeho účast na online chatech mezi účastníky a tutory, hodnocení individuálních i skupinových pokroků ve vzdělávání účastníků, posuzování a předávání námětů, věcných připomínek a návrhů týkajících se obsahu a organizace vzdělávání.

Témata: program MBA | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SUITU websites SE

Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Zákaznická podpora
Zákaznická podpora
podpora@suitu.cz
+420 273 134 757
Obrázek uživatele Suitu-News
Specialista na tvorbu webových stránek. 
SUITU websites SE
Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2
Česká republika
obchod@suitu.cz
Tel: +420 273 134 757