Veřejná správa, instituce

Zadavatel: ČSSZ | 19.10.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Více než dvě stě konzultací poskytli odborníci během česko-německých poradenských dnů k důchodům

Zadavatel: ČSSZ | 22.9.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech. Zájemci se dozvědí odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, ale i informace o stavu probíhajícího důchodového řízení.

Zadavatel: ČSSZ | 20.9.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 29.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Letos je automaticky, aniž by museli žádat, obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Informace důležité pro budoucí důchod tak poputují k téměř 100 tisícům lidí. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již potřetí.

Zadavatel: ČSSZ | 24.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Během prvního pololetí zaslalo více než 50 tisíc pracujících důchodců žádost o přepočet svého starobního důchodu, meziročně se tak jejich počet zvýšil o 7 %. Kromě těchto žádostí ČSSZ za první půlrok obdržela téměř 108 tisíc žádostí o důchod nejen starobní, ale i invalidní či pozůstalostní.

Zadavatel: ČSSZ | 18.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

OSSZ provedly letos za prvních šest měsíců bezmála 79 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců, zkontrolovaly tak každého dvanáctého pacienta „na neschopence“. Uděleno bylo více než 1 800 postihů, což znamená zkrácení nebo odejmutí nemocenského.

Zadavatel: ČSSZ | 10.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

ČSSZ letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se opět zvýšil, meziročně o cca 4 %. Nárůst srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence z dávek nemocenského pojištění je ještě strmější. Za prvních šest měsíců jich ČSSZ provedla 97 tisíc, což je o 12,5 % více než za loňské pololetí.

Zadavatel: ČSSZ | 7.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Z údajů ČSSZ vyplývá, že letos k 30. červnu měly okresní správy sociálního zabezpečení ve své evidenci více než 992 tisíc OSVČ, což je o zhruba 1 400 osob více oproti stejnému období loňského roku.

Zadavatel: ČSSZ | 4.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Respirační onemocnění zapříčinila letos od ledna do června bezmála 400 tisíc dočasných pracovních neschopností. Z ostatní diagnózy dominovaly nemoci pohybové soustavy. Častěji i déle stonaly ženy, nejvíce ukončených případů pracovní neschopnosti bylo u věkové skupiny 40-49 let. Vyplývá to z evidence ČSSZ.

Zadavatel: ČSSZ | 3.8.2017 | Veřejná správa, instituce, ČR

Za prvních šest měsíců evidovala ČSSZ přes 942 tisíc případů ukončených dočasných pracovních neschopností. To je o 10,5 % více než za stejné období loňského roku. Za pololetí se jen na nemocenském vyplatilo 10 mld. Kč.

Seiten