Z pole do výroby. Essity investuje do pšeničných vláken

Integrace alternativních vláken do papírových produktů pro spotřební a profesionální hygienu
Zadavatel: Foxhunter s.r.o. | 23.5.2019 | Průmysl, energetika

Essity, přední globální společnost, která se zabývá hygienou a zdravím a která se zavázala k cirkulární ekonomice, investuje přibližně 37 milionů EUR do výroby alternativních vláken v továrně na výrobu papírových kapesníků v německém Mannheimu. Investice umožní společnosti vyrábět vysoce kvalitní spotřební a profesionální hygienické výrobky z pšeničné slámy – obnovitelného zdroje, který je vedlejším zemědělským produktem. Tento proces je inovací v cirkulární ekonomice a zlepší celkový dopad výroby papírových kapesníků, které se zde vyrábějí, na životní prostředí. 

“Na podporu ambicí, které máme v oblasti udržitelnosti, vyhodnocujeme průběžně nové výrobní metody. Toto je jeden z příkladů, jak mohou inovace přispět k udržitelné společnosti s cirkulární ekonomikou,“ říká Magnus Groth, Prezident a CEO společnosti Essity.

Essity, jeden z největších světových výrobců papírových kapesníků a největší světový odběratel čerstvé buničiny, používá ve výrobě také recyklovaná vlákna. 

Pšeničná sláma je zbytkem stonku po sklizni obilí. Zatímco některá sláma se používá jako podestýlka pro zvířata nebo jako podrost, přibližně polovina pšeničné slámy po celém světě skončí v odpadu. Essity bude využívat pšeničnou slámu od pěstitelů v Mannheimu a okolí.

Novým procesem vzniká materiál, který je kvalitou srovnatelný s čerstvou dřevní buničinou 
Společnost Essity podepsala s americkou společností Sustainable Fiber Technologies (SFT) licenci s výhradními právy. Tato globální smlouva umožní společnosti Essity přístup k technologiím Phoenix Process™, které přeměňují obnovitelné zdroje na bázi rostlin na buničinu vhodnou pro výrobu kapesníků a ubrousků. Materiál vyrobený takovým procesem z pšeničné slámy je stejně světlý, měkký a pevný jako materiál vyrobený z čerstvé buničiny.

Použití pšeničné slámy má významné výhody z hlediska udržitelnosti, včetně výrazného snížení spotřeby vody a energie. 

“Tento proces umožní společnosti Essity nahradit některé certifikované čerstvé dřevní vlákno obnovitelnou pšeničnou slámou. Výsledkem bude přínos pro životní prostředí, protože tento proces využívá podstatně méně vody a energie. Kromě toho transformuje nevyužitý vedlejší zemědělský produkt na rozšiřitelný zdroj nových vláken,“ doplňuje Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager v Essity. 

Nový příklad závazku Essity k cirkularitě 
To, co zbývá z výroby buničiny z pšeničné slámy, je samostatný vedlejší produkt. Lze ho použít mnoha způsoby, což je výsledkem cirkularity tohoto zdroje. Mezi příklady využití patří hnojení a zlepšení půdy nebo udržitelná alternativa k ropě používané v syntetických výrobcích a průmyslových a stavebních přísadách. 

Ambicí společnosti Essityje snížit do roku 2030 naši ekologickou stopu o 33 %. Naše cíle byly schváleny iniciativou Science Based Targets, která je v souladu s Pařížskou dohodou o snižování dopadů na klima. 

Dnes vyrábí Essity papírové výrobky pro spotřebitele a segmenty profesionální hygieny, přičemž přibližně polovina buničiny pochází z čerstvých dřevních vláken z certifikovaných zdrojů a polovina z recyklovaných vláken. 

 

Další informace poskytne:   

Petra Biache

Tork PR & Communication

+420 739 719 016

petra.biache@foxhunter.cz

 

O společnosti Essity

Essity je globálním lídrem v oblasti hygieny a zdraví. Zaměřuje se na zlepšování každodenního života skrze své produkty a řešení. Název Essity vychází z anglických slov „essentials“ a „necessities“ (základní potřeby). Náš obchodní model je postaven na trvalé udržitelnosti a vytváří hodnoty pro lidi i pro přírodu. Essity obchoduje přibližně ve 150 zemích světa pod značkami globálních lídrů TENA a Tork, ale i dalšími silnými značkami jako jsou JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda a Zewa. Essity zaměstnává přibližně 47 tis. lidí. Čisté prodeje se v roce 2018 vyšplhaly na cca 118,5 mld. SEK (11,6 mld. EUR). Ústředí společnosti Essity se nachází ve švédském Stockholmu. Společnost je kotovaná na burze Nasdaq Stockholm. Další informace najdete na www.essity.com.

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Foxhunter s.r.o.

Přemyslovská 211/46
130 00 Praha 3
Kontaktní osoba: Petra Biache
petra.biache@foxhunter.cz
foxhunter's picture
Jsme marketingová agentura, která poskytuje komplexní služby v komunikaci a podpoře prodeje, organizaci eventů a roadshow, online aktivitách a digitálních médiích, grafice a produkci. Operujeme na trzích v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Mezi naše klienty patří dlouhodobě silné a... vice ›
Foxhunter s.r.o.
Přemyslovská 211/46
130 00 Praha 3
Tschechische Republik
info@foxhunter.cz
Tel: +420 281 863 930