Vláda a EUSPA podepsali memorandum o budově Nové Palmovky

Nová Palmovka v Praze 8 se oficiálně stane sídlem Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA), která rozšiřuje v České republice svou působnost a potřebuje získat nové prostory.

Celý článek | původní zdroj: Ministerstvo financí ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 14.2.2024 | Finance, ekonomika

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporučení se opírá o zjištění obsažená v dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.“ Ten od vstupu ČR do Evropské unie objektivně hodnotí ekonomickou připravenost České republiky k přijetí eura.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 13.2.2024 | Finance, ekonomika

Evropská investiční banka (EIB) se zapojí do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v České republice. Ještě v tomto roce vypracuje zhodnocení trhu a doporučí vhodnou formu financování bytové výstavby a rekonstrukcí. Experti banky také vyberou konkrétní projekty s vysokým potenciálem. Cílem je mimo jiné vytvořit systém, který bude atraktivní i pro nadnárodní investory. V Praze smlouvu o poradní roli banky podepsal její viceprezident Kyriacos Kakouris – za českou stranu to byli ministr financí Zbyněk Stanjura a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 8.2.2024 | Finance, ekonomika

V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 7.2.2024 | Finance, ekonomika

Vláda na dnešním jednání schválila návrh komplexní novely zákona o cenách. Současný zákon o cenách platí již téměř 35 let a poslední významnou novelizací prošel v roce 2009.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 6.2.2024 | Finance, ekonomika

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční tiskovou konferenci skupiny Evropské investiční banky (skupina EIB) v České republice, které se zúčastní viceprezident EIB Kyriacos KAKOURIS a náměstek ministra financí Marek MORA. 

Kdy: 13:00, 13. února 2024 
Kde: Ministerstvo financí
Potvrzení akreditace: do 12. února 2024 do 12 hodin
 

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 5.2.2024 | Finance, ekonomika

Agentura Moody's Investors Service (Moody's) v pátek 2. února 2024 oznámila, že dokončila pravidelnou půlroční revizi ratingu České republiky a dalších ratingů, které jsou spojeny s hodnocením České republiky. Ratingy České republiky, včetně dlouhodobého ratingu emitenta Aa3, zůstávají nezměněny. Výhled je stabilní.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.2.2024 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna deficitem ve výši 26,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 33,0 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 31.1.2024 | Finance, ekonomika

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany se dostává do další fáze. Vláda rozhodla, že vyzve účastníky výběrového řízení k předložení závazných nabídek na výstavbu více jaderných bloků. Díky tomu bude moci stát zajistit v budoucnosti občanům a firmám bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny za dostupné ceny. V důsledku tohoto rozhodnutí také dojde k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Vláda na svém jednání rozhodla i o tom, že v další fázi tendru budou osloveni jen dva účastníci. Firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 30.1.2024 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí dnes podalo ke Spolkovému nejvyššímu soudu Švýcarska návrh na zrušení nálezu investičního arbitrážního tribunálu ve věci společností ze skupiny Natland proti České republice. Rozhodčí tribunál se sídlem v Ženevě vydal 15. prosince 2023 konečný nález v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnosti ze skupiny Natland v žalobě z roku 2013 domáhaly, aby jim ČR zaplatila 2,21 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 30.1.2024 | Finance, ekonomika

Akciová společnost ČEPRO kupuje celou síť čerpacích stanic RoBiN OIL. Jde celkem o 75 pump, které ČEPRO zařadí do své sítě EuroOil. S celkem 285 čerpacími stanicemi tím potvrdí svoji pozici třetího největšího hráče na trhu. Transakci posvětil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 25.1.2024 | Finance, ekonomika

Ekonomika České republiky se v letošním roce vrátí k růstu po mělkém poklesu v minulém roce, dopady konsolidačního balíčku budou mírné a přispějí ke snížení inflačních tlaků. Hrubý domácí produkt v roce 2024 podle predikce Ministerstva financí vzroste o 1,2 %, inflace letos výrazně klesne a po většinu roku se bude držet pod 3 %. Dopad slabé hospodářské dynamiky na trh práce by neměl být významný.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 4.1.2024 | Finance, ekonomika

Státní rozpočet České republiky hospodařil v roce 2023 se schodkem 288,5 mld. Kč. Deficit hospodaření meziročně klesl o 71,9 mld. Kč a příznivější byl také proti schválenému plánu 295,0 mld. Kč.

Obrázek uživatele Ministerstvo financí ČR
Zadavatel:

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Kontaktní osoba: Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace, tiskový mluvčí
tiskove@mfcr.cz
+420 257 042 660
Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění:Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s... vice ›
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Česká republika
podatelna@mfcr.cz
Fax: +420 257 042 788
Tel: +420 257 041 111