MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha

Letiště Praha představilo dlouhodobou koncepci a strategii rozvoje do roku 2035. Reaguje tak na zvyšující se počet přepravovaných cestujících v posledních letech. Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti schválilo investici do první etapy rozšíření Terminálu 2 v celkové výši přibližně 16 miliard Kč.

Celý článek | původní zdroj: Ministerstvo financí ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 2.8.2021 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 279,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 281,3 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 29.7.2021 | Finance, ekonomika

V průběhu prvního pololetí 2021 obdržela Česká republika z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši celkem 71,5 mld. Kč a současně odvedla 32,8 mld. Kč. Čistá pozice ČR tak v první polovině roku 2021 dosáhla výše 38,7 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 28.7.2021 | Finance, ekonomika

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil v roce 2020 s příjmy 358 miliard Kč a výdaji 352,2 miliard Kč. Dosáhl tak přebytku 5,8 miliard Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 20.7.2021 | Finance, ekonomika

Do monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) za rok 2020 bylo zahrnuto 6 263 ÚSC České republiky (tj. 6 250 obcí vč. hl. m. Prahy a 13 krajů).

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 16.7.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky za 1. pololetí 2021.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.7.2021 | Finance, ekonomika

Ministryně financí Alena Schillerová, prezident Agrární komory Jan Doležal a předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha dnes diskutovali o podpoře podnikatelů v sektoru zemědělství.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 15.7.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí informuje, že ve výběrovém řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Letiště Praha, a.s. byl jako nejvhodnější uchazeč výběrovou komisí vyhodnocen Ing. Jiří Pos.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 13.7.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026, který nabyde účinnosti 1. ledna 2022.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 12.7.2021 | Finance, ekonomika

Společný nákup dosáhl v letech 2019 a 2020 celkového objemu necelých 20 miliard korun. Z toho téměř čtvrtina šla na nákup elektřiny a plynu. Počet zájemců o společný nákup narůstá, za poslední dva roky se zapojilo více než 250 organizací veřejné správy. Od roku se pravidelně zapojuje i samospráva.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 3.7.2021 | Finance, ekonomika

K 1. 7. 2021 byly na majetkové účty občanů připsány Dluhopisy Republiky upsané v rámci 11. upisovacího období v celkové jmenovité hodnotě 4 350 879 977 Kč. Jedná se o třetí nejlepší výsledek od obnovení prodeje státních dluhopisů určených pro občany.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 2.7.2021 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již šestnáctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.7.2021 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 265,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 269,6 mld. Kč.

Obrázek uživatele Ministerstvo financí ČR
Zadavatel:

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Kontaktní osoba: Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace, tiskový mluvčí
tiskove@mfcr.cz
+420 257 042 660
Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění:Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s... vice ›
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Česká republika
podatelna@mfcr.cz
Fax: +420 257 042 788
Tel: +420 257 041 111