Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění:

  • Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

  • Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance.

  • Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 5.2.2024 | Finance, ekonomika

Agentura Moody's Investors Service (Moody's) v pátek 2. února 2024 oznámila, že dokončila pravidelnou půlroční revizi ratingu České republiky a dalších ratingů, které jsou spojeny s hodnocením České republiky. Ratingy České republiky, včetně dlouhodobého ratingu emitenta Aa3, zůstávají nezměněny. Výhled je stabilní.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 1.2.2024 | Finance, ekonomika

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna deficitem ve výši 26,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 33,0 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 31.1.2024 | Finance, ekonomika

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany se dostává do další fáze. Vláda rozhodla, že vyzve účastníky výběrového řízení k předložení závazných nabídek na výstavbu více jaderných bloků. Díky tomu bude moci stát zajistit v budoucnosti občanům a firmám bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny za dostupné ceny. V důsledku tohoto rozhodnutí také dojde k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Vláda na svém jednání rozhodla i o tom, že v další fázi tendru budou osloveni jen dva účastníci. Firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 30.1.2024 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí dnes podalo ke Spolkovému nejvyššímu soudu Švýcarska návrh na zrušení nálezu investičního arbitrážního tribunálu ve věci společností ze skupiny Natland proti České republice. Rozhodčí tribunál se sídlem v Ženevě vydal 15. prosince 2023 konečný nález v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnosti ze skupiny Natland v žalobě z roku 2013 domáhaly, aby jim ČR zaplatila 2,21 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 30.1.2024 | Finance, ekonomika

Akciová společnost ČEPRO kupuje celou síť čerpacích stanic RoBiN OIL. Jde celkem o 75 pump, které ČEPRO zařadí do své sítě EuroOil. S celkem 285 čerpacími stanicemi tím potvrdí svoji pozici třetího největšího hráče na trhu. Transakci posvětil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 25.1.2024 | Finance, ekonomika

Ekonomika České republiky se v letošním roce vrátí k růstu po mělkém poklesu v minulém roce, dopady konsolidačního balíčku budou mírné a přispějí ke snížení inflačních tlaků. Hrubý domácí produkt v roce 2024 podle predikce Ministerstva financí vzroste o 1,2 %, inflace letos výrazně klesne a po většinu roku se bude držet pod 3 %. Dopad slabé hospodářské dynamiky na trh práce by neměl být významný.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 4.1.2024 | Finance, ekonomika

Státní rozpočet České republiky hospodařil v roce 2023 se schodkem 288,5 mld. Kč. Deficit hospodaření meziročně klesl o 71,9 mld. Kč a příznivější byl také proti schválenému plánu 295,0 mld. Kč.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 22.12.2023 | Finance, ekonomika

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat na finančním úřadě, poštou nebo elektronicky datovou schránkou či přihlášením do vaší daňové schránky na portále MOJE daně.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 19.12.2023 | Finance, ekonomika

Ministr Zbyněk Stanjura dnes za Ministerstvo financí podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Petrem Musílkem.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 19.12.2023 | Finance, ekonomika

Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví v cizích měnách.  

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 14.12.2023 | Finance, ekonomika

Příští ročník již tradiční mezinárodní finančně vzdělávací kampaně Global Money Week (GMW), pořádané pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, proběhne v týdnu od 18. do 24. března 2024, tentokráte s mottem „Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“.

Zadavatel: Ministerstvo financí ČR | 13.12.2023 | Finance, ekonomika

Vláda na svém dnešním jednání rozhodla, že uvolní 3,5 miliardy korun na snížení regulované složky ceny elektřiny pro firmy s vysokou energetickou náročností. V průměru se jim tak dle odhadu ERÚ sníží měsíční platba za rezervovaný příkon z původně vyměřených 365 tisíc korun za každou rezervovanou MW na 115 tisíc korun, což představuje pokles přibližně o dvě třetiny. Toto snížení bude platit od ledna a týkat se bude téměř 25 tisíc odběrných míst.

Obrázek uživatele Ministerstvo financí ČR
Zadavatel:

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha Praha 1
Česká republika
podatelna@mfcr.cz
Fax: +420 257 042 788
Tel: +420 257 041 111