Listopad 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Zadavatel: ČHMÚ | 12.12.2013 | Počasí

Praha (Pressweb) - Měsíc listopad byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadnormální, teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,4 °C s průměrnou teplotou vzduchu 4,1 °C. Průměrná republiková srážka, 35,8 mm, odpovídá přibližně 73 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 40,9 hod., což odpovídá 75 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 4,5 °C, což je o 1,8 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 5,7 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 0,1 °C (o 1,5 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 6,2 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 5,9 °C byla zaznamenaná v Osoblaze a třetí nejvyšší 5,8 °C byla na stanici Ropice. Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Lysé hoře (0,1 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Karlova Studánka (2,3 °C) a třetí na Javorovém vrchu (2,4 °C). V listopadu byl nejteplejší 2. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 13,7 °C na stanici Ropice. Nejchladnější den byl 27. listopad s průměrnou denní teplotou vzduchu -8,7 °C na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné a Ropici dne 8. listopadu (18,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla změřena dne 27. listopadu na Lysé hoře (-7,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře (-13,6 °C) dne 28. listopadu. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 8. listopadu v Mořkově (10,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. listopadu, a to -16,5 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 39,2 mm srážek, což je 68 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v listopadu 25,2 mm srážek (53 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 119,8 mm, což odpovídá 125 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (119,8 mm). Druhý nejvyšší na stanici Malá Morávka (109,1 mm) a třetí nejvyšší na stanici Visalaje (93,8 mm). Nejméně srážek spadlo v Karlovicích (11,0 mm), dále pak v Hradci nad Moravicí (13,3 mm) a na Slezské Hartě (14,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 35,8 mm byl zaznamenán dne 24. listopadu na stanici Lysá hora.
Nejvíce sněhu napadlo v listopadu na Šancích, celkem 54 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Lysé hoře (53 cm) a třetí nejvyšší ve Vidlích (43 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře 25. listopadu, a to 22 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 27. listopadu, 40 cm.
V kraji svítilo Slunce průměrně 41,1 hod., bylo to o 22,2 hod. méně než normál, tj. 65 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Jablunkově (54,2 hod.) a nejméně v Bohumíně (33,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 12. listopadu, kdy slunce svítilo 8,2 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 4,4 °C (o 0,1 °C méně než v MS kraji) byl o 1,7 °C teplejší než normál. Kraj byl v listopadu klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 5,5°C (teplejší než normál o 1,9 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v listopadu -0,3 °C (teplejší než normál o 1,3 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Javorník (5,8 °C), druhá nejvyšší v Přerově (5,6 °C) a třetí nejvyšší na stanici Olomouc (5,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Šeráku (-0,3 °C). Na Paprsku byla zaznamenána druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu (1,2°C). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 2,4 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanicích Javorník a Jeseník (13,3 °C) dne 7. listopadu, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 26. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (-7,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 18,4 °C byla změřena v Javorníku 8. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 26. listopadu na Šeráku (-6,9 °C). Nejnižší minimální teplota (-9,9 °C) byla zaznamenána dne 28. listopadu v Jeseníku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 8. listopadu v Javorníku (10,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 28. listopadu (-12,0 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 35,7 mm (64 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 29,1 mm, což je 70 % normálu a na Šeráku 67,8 mm (86 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (79,1 mm), druhý nejvyšší na stanici Šerák (67,8 mm) a třetí nejvyšší na stanici Ramzová (66,2 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanicích Vidnava (13,9 mm), Javorník (19,7 mm) a Plumlov (21,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 15,59 mm, byl zaznamenán dne 24. listopadu na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž.
Nejvíce sněhu napadlo v listopadu na Dlouhých Stráních, celkem 40 cm, druhá nejvyšší nadílka byla v Ramzové (38 cm) a třetí nejvyšší na Šeráku (24 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 19 cm, byl v kraji zaznamenán 26. listopadu v Ramzové. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Dlouhé Stráně dne 27. listopadu, a to 26 cm.
Slunce svítilo v kraji průměrně 44,6 hod., bylo to o 8,4 hod. méně než normál, tj. 84 % normálu. V listopadu Slunce svítilo nejvíce na stanici Luká, a to 58,2 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Bělotín, a to 27,4 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Šerák dne 14. listopadu, kdy Slunce svítilo 8,2 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 4,8 °C. Kraj byl o 1,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc listopad (teplotně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 3,5 °C (o 0,7 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (5,9 °C) bylo v listopadu na stanici Holešov, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena ve Starém Městě u Uherského Hradiště (5,8 °C) a třetí v Bystřici pod Hostýnem a Kroměříži (5,7 °C). Průměrně nejchladněji (2,2 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (3,4 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Marušce (3,5 °C). Nejteplejší den byl 8. listopadu s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 12,7 °C v Bojkovicích. Nejchladnější den byl 27. listopadu, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná ve Štítná nad Vláří (-7,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 18,1 °C, byla zaznamenána dne 8. listopadu současně ve Vizovicích, Valašském Meziříčí a Vsetíně. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 27. listopadu na Marušce (-3,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 28. listopadu ve Štítné nad Vláří (-13,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 8. listopadu v Holešově (9,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 28. listopadu ve Valašské Senici (-18,8 °C).
V celém kraji spadlo v listopadu průměrně 52,7 mm srážek, což bylo 82 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 58,2 mm (78 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc listopad bylo zaznamenáno ve Valašské Senici (93,6 mm), na Kudlačeně (90,3 mm) a v Horní Bečvě (81,8 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice — Slížany (22,4 mm), Kroměříž (24,1 mm) a  Kostelany (26,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 18,7 mm, byl zaznamenán dne 25. listopadu na Kudlačeně.
Nejvíce sněhu napadlo v listopadu ve Valašské Senici, celkem 35 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Kudlačeně (30 cm) a třetí nejvyšší v Horní Bečvě (26 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 19 cm, byl v kraji zaznamenán 25. listopadu v Horní Bečvě. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanicích Kudlačena, Valašská Senica a Horní Bečva dne 26. listopadu, a to 20 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 46,9 hod., což bylo o 14,0 hodin méně než normál, tj. 75 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (58,1 hod.) a nejméně ve Valašském Meziříčí (33,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 12. listopadu na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 7,9 hod.

Věra Šeděnková

Témata: ČHMÚ | Region: Moravskoslezský kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

ČHMÚ

Na Šabatce 17
143 00 Praha - Komořany
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Dvořák
Tiskový mluvčí ČHMÚ
petr.dvorak@chmi.cz
+420 724 342 542
ČHMÚ's picture
Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Na Šabatce 17
143 00 Praha - Komořany
Tschechische Republik
petr.dvorak@chmi.cz
Tel: +420 244 032 222